Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 5073
   Dane teleadresowe 1942
   Struktura własności i majątek przedszkola 822
Kierownictwo
   Dyrekcja 744
   Kadra pedagogiczna 876
   Personel administracyjno - obsługowy 659
Nabór 2020 / 2021
   Terminy naboru 480
   Kryteria naboru 483
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 517
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 5799
     Przetargi - rok 2019 214
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2019 353
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 344
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 284
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych 258
Cyberbezpieczeństwo
   Cyberbezpieczeństwo 241
Inne
   Budżet 322
     Plan dochodów 240
     Plan wydaktów 224
     Majątek 224
   Redakcja BIP 610
Łączna liczba odwiedzin:20709