artykuł nr 1

Struktura własności

Właściciel: Miasto Racibórz,
Organ prowadzący: Miasto Racibórz,
Gmina: Racibórz,
Organ nadzoru pedagogicznego: Kuratorium Oświaty Delegatura Rybnik,
Wizytator przedszkola:  Jadwiga Kamińska