artykuł nr 1

Statut

Statut Przedszkola Nr 23 im. Stefana Vajdy w Raciborzu